Information om dina personuppgifter

Denna information syftar till informera om körens medlemsregister och hanteringen av detta, föranlett av EU:s GDPR direktiv.
Om du inte kan acceptera hur din personliga information hanteras skall du meddela ordforande@ingelavocalis.se 

Kören IngelaVocalis har ett medlemsregister för att kunna administrera kören ur olika aspekter:

 • För att tydliggöra vilka aktiva medlemmar som finns i kören
 • Information för varje medlem som behövs för körens egen administration.
 • För att kunna ge körens samarbetspartners den information som överenskommits att delge partnern. Partner som delgivits information om medlemmar måste förbinda sig att inte föra denna vidare.

Medlemsregistret finns lagrat i ett s k WEBB-hotell där körens hemsida finns. Avtalet med detta WEBB-hotell försäkrar oss att de följer GDPR samt att ingen information lämnas ut till annan part. Registret finns på hemsidans medlemssida vilken kräver ett medlemsspecifikt lösenord för att ge access. Hemsidan administreras av körens WEBB-master. Medlemmens personliga information administreras av medlemmen själv.

Vid inträde i kören informeras medlemmen om registret och anses därmed acceptera villkoren för registreringen. Vid utträde ur kören tas medlemsdata bort. Styrelsens medlemsansvarig ansvarar för denna administration.

Kören använder också sociala medier för information och marknadsföring. I denna förekommer oftast bilder på körmedlemmarna i olika sammanhang. Vid inträde i kören tillfrågas medlemmen om den accepterar att finnas med på dessa bilder. Vid utträde finns bilderna kvar enligt den praxis som gäller på sociala medier.

Den information som lagras och hanteras av varje medlem är:

Personuppgifter

 • Lösenord för inloggning (enbart i krypterad form )
 • Användarnamn
 • För- och efternamn
 • Födelsedatum (ej personnummer)
 • Postadress
 • Postnummer och ort
 • E-postadresser (maximalt 2 st)
 • Telefonnummer
 • Foto

Köruppgifter

 • Stämma
 • Körfunktion
 • Om körmedlem är medlem i Svenska körförbundet
 • Medlemsår
 • Övriga frivilliga anmärkningar

All kommunikation till och från hemsidan sker med krypterad trafik (HTTPS) och inga hemligheter (t.ex. lösenord) lagras i klartext enligt gängse praxis för webbutveckling. Vid eventuellt bortglömt lösenord genereras ett nytt automatiskt och skickas till den av körmedlemmen registrerade e-postaddressen.