Prova på

Är IngelaVocalis något för dig?

Efter kontakt med körens dirigent Ingela, får du en tid för uppsjungning.

Utifrån körens behov i stämmorna avgör dirigenten om intagning kan ske.

Om plats finns är du välkommen att deltaga aktivt i tre repetitioner och därefter sker ett uppföljande samtal med Ingela.