Körens Historia

Kören har en lång och anrik historia som började redan 1947!

ASEA-kören, senare ABB-kören och idag IngelaVocalis, bildades i september 1947. Initiativet togs av musikdirektör Axel Melander som var musiklärare vid Läroverket. Han var även vid det tillfället ledare av ASEA-orkestern. Vid starten var det åtta körmedlemmar. Till att börja med framträdde kören i mindre skala för företagets anställda.

Mycket snart kunde man räkna in omkring 35 medlemmar i kören. Kören kände sig nu mogen att ge offentliga konserter. Den första konserten utanför ASEA ägde rum i Västerås Idrottshall med den kände sångartisten Lasse Dahlqvist.

Redan två år efter starten tog kören sig an operetten ”Fågelhandlaren” med den unge Västeråssonen Olof Thunberg som regissör. Från början planerade man att genomföra tre-fyra föreställningar men kören gjorde en sådan succé att det blev totalt tjugoen stycken ”fullsatta hus” med bl.a. tre föreställningar på Oscarsteatern i Stockholm.

1971 övertog Björn Skärfstad dirigentskapet. Nu infördes en del nyheter i körens arbete, bl.a. en repertoar av korta, arrangerade sånger av Björn som skulle sjungas vid festliga tillfällen.

Hösten 1972 anordnades det första körinternatet. Det har därefter blivit en viktig del i körens utveckling att varje år arbeta med bl.a. ny repertoar under två intensiva veckoslut.

Efter samgående mellan ASEA och BBC i Schweiz ändrades 1999 körens namn från ASEA-kören till ABB-kören. I och med att ABB avyttrade Power Systems 2020 där mer än halva svenska ABB försvann till Hitachi tillsammans med ABB:s sponsring bytte kören slutligen namn till IngelaVocalis.

1997 firade kören sitt 50-årsjubileum med pompa och ståt. Tillsammans med Westra Aros Pijpare genomförde kören en bejublad konsert med temat, "Sångens väg från Djäkneberget".En musikalisk resa i tid och rum. 

2017 var det så dags för 70 års jubileum på Konserthusets stora scen. Gästartist var Sonja Allden. En välfylld parkett gav stående ovationer, en kväll att minnas!

Andra kända artister som kören samarbetat med under åren är:

 • Åsa Jinder
 • Bengt ”Bengan” Jansson
 • Sofia Källgren
 • Göran Fristorp
 • Ulf Johansson Werre
 • Malena Ernman
 • Sven Bertil Taube
 • Folkmusikgruppen ”VÄSEN ”
 • Anna Lotta Larsson.
 • Sonja Alden

Utbyte med andra körer har bland annat resulterat i resor till Finland, Tyskland och England.

Dirigenter genom åren har varit:

 • Axel Melander 1947 - 1951
 • Hans Eng 1951 - 1952
 • Bror Samuelsson 1952 - 1954
 • Rolf Lindeborg 1954 - 1960
 • Allan Weiberg 1960 - 1971
 • Björn Skärfstad 1971 - 1990
 • Sven Dahlberg (vik.) 1998 - 1999
 • Nuvarande dirigent är: Ingela Johnsdotter Omnell 1990